Transvita

Fectio maakt, samen met ruim 35 andere besturen, deel uit van stichting Transvita. Transvita is een regionaal transfercentrum voor het basisonderwijs in regio Midden-Nederland. De kernactiviteit van Transvita is het oplossen van vervangingen in het basisonderwijs. Daarnaast richt Transvita zich op het behoud van personeel, de instroom van jonge leerkrachten, loopbaanbegeleiding van betrokkenen en het stimuleren van mobiliteit en vitaliteit.

Transvita staat voor verandering, beweging en vitaliteit.
Vitaal door verandering!

Startende en ervaren leerkrachten kunnen aan de slag in de PiO-invalpool of Talentenpool van Transvita.

Talentenpool
De Talentenpool is een invalpool van leerkrachten met een vaste aanstelling bij één van de deelnemende besturen. Vanuit deze pool worden leerkrachten ingezet op soms korte, maar vaak ook langere vervangingen. Collega’s zijn zowel jonge als meer ervaren leerkrachten. Werkplezier en ontwikkeling staan centraal in de begeleiding die vanuit Transvita wordt geboden. Daarnaast wordt geprobeerd deze leerkrachten door te laten stromen naar een vaste formatieplaats bij één van de scholen of een leuke passende baan elders. Mocht je interesse hebben in het werken in de Talentenpool via Fectio klik dan op deze link: vacature Talentenpool.

PiO-invalpool
De PiO-invalpool is een pool van oproepleerkrachten. Leerkrachten werken in deze pool zo veel als zij willen, en wanneer zij dat willen. Behoefte aan vrijheid, afwisseling en nieuwsgierigheid zijn veelal de drijfveren om via deze invalpool te werken.

Het werkaanbod is altijd tijdelijk en afgebakend. Leerkrachten krijgen een overeenkomst of aanstelling voor de duur van de vervanging bij de school waar wordt ingevallen. Het mooie is dat er vrijwel altijd een werkaanbod is en je snel aan de slag kunt.

Daarnaast ligt de focus van je inzet op het vervangen van de afwezige leerkracht en niet op allerlei taken daar omheen. Medewerkers die werken via de invalpool ervaren vaak minder werkdruk.

Het is een ideale manier om een loopbaan te starten en snel aan de slag te gaan. Maar ook heel prettig voor meer ervaren leerkrachten die graag invallen of beperkt beschikbaar zijn. De wensen van de leerkracht zijn het uitgangspunt. Voorkeuren worden geregistreerd en bij het matchen wordt daar zo veel als mogelijk rekening mee gehouden. Voor deelname ga je naar de website van Transvita.