Mobiliteit

Onderwijs is en blijft in beweging. Denk alleen maar aan maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe onderwijskundige inzichten. Maar ook de schaarste op de arbeidsmarkt en de leerlingenaantallen zijn van invloed. Fectio wil flexibel in kunnen spelen op deze ontwikkelingen, waarbij de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd is. Fectio doet dit door te streven naar de juiste persoon op de juiste plek en heeft daar beleid voor ontwikkeld.

Als we met elkaar daarin slagen heeft dit een positief effect op de kwaliteit van het onderwijs en het werk- en leerplezier van leraren en kinderen.
Het uitgangspunt van het beleid is: de kwaliteit van de medewerkers en de organisatie verder ontwikkelen. Mobiliteit biedt ruimte voor persoonlijke en verdere ontwikkeling van de school. Het geeft bovendien kansen voor een nieuwe start. Elke medewerker heeft bijzondere kwaliteiten. Soms komen die meer tot hun recht in een andere omgeving en/of in een andere functie. Bovendien kunnen medewerkers met arbeidsmobiliteit optimaal van collega’s leren. En kunnen teams van scholen leren van nieuwe collega’s. Daarmee komt de hele school in ontwikkeling.

Fectio faciliteert medewerkers in dit proces. Niet alleen omdat Fectio goed voor haar medewerkers wil zorgen, maar ook om de personele risico’s zoals ziekte zo klein mogelijk te houden. Medewerkers die flexibel zijn en goed functioneren zijn goud waard. Om die ‘gouden’ medewerkers te houden en te krijgen is het belangrijk om medewerkers te begeleiden in waar ze staan, wat ze willen en hoe ze daar komen. Het gaat dan om mogelijkheden zien, kansen pakken, durven, lef hebben, energiek zijn, persoonlijk willen ontwikkelen en willen leren.

Fectio biedt medewerkers diverse hulpmiddelen aan om mobiliteit te faciliteren; coaching, meeloopdagen, detachering, gesprekkencyclus, interimschap, outplacement, scholing, etc. Wil je jouw mogelijkheden binnen Fectio bekijken, neem dan contact op met de beleidsmedewerker P&O.