Gedragscode

Fectio vindt het belangrijk dat er een veilig klimaat is binnen de scholen en het bestuursbureau van Fectio. Elke medewerker dient zich veilig te voelen en met plezier naar het werk te gaan. Omdat we in teams samenwerken, hebben we elkaar nodig om dat prettige gevoel te creëren. We hebben een gedragscode opgesteld voor medewerkers van Fectio om dat veilige klimaat te kunnen bewerkstelligen.

De gedragscode:

  • helpt onze medewerkers professionele grenzen te bewaken;
  • helpt ongewenst gedrag door onze medewerkers te voorkomen;
  • maakt het mogelijk elkaar aan te spreken op grensoverschrijdend gedrag.

Elke medewerker ontvangt een folder met de gedragscode als hij/zij start bij Fectio. Tevens ontvangen de studenten die op onze scholen stage lopen deze folder.