Fectio als werkgever

Belofte aan onze medewerkers
We bieden binnen de kaders van de koers jou een inspirerende en stimulerende werkomgeving waarin je je professioneel ontwikkelt en je je passie voor het onderwijs uitoefent. Met elkaar zorgen we voor de ondersteuning en hulpmiddelen die je nodig hebt om kwalitatief goed les te geven en het leerpotentieel
te benutten. We moedigen je aan om vanuit theorie en praktijk te innoveren en samen te werken met talenten van binnen een buiten het onderwijs. Met elkaar investeren we in jouw professionele groei door middel van scholing en coaching. Samen werken we aan het creëren van een inspirerende omgeving waarin iedereen met plezier kan werken, leren en leven.

Belofte aan onze leerlingen
Leren is proberen, we dagen je uit en stimuleren nieuwsgierigheid. Dat is een van de beloftes die we doen aan onze leerlingen. Bekijk het filmpje over onze koers en aanpak. Zet jij jouw talenten in om deze belofte aan leerlingen waar te maken?

Je bent van harte welkom!

Welke arbeidsvoorwaarden bieden?

  • CAO Primair Onderwijs, waarin je salaris, verlofdagen, duurzame inzetbaarheidsuren en professionaliseringsuren, pensioen en eindejaarsuitkering zijn geregeld;
  • Kenniskringen en leernetwerken;
  • Fectio-Academie;
  • Studiekostenregeling;
  • Jaarlijkse Fectio studiedag;
  • Bovenschoolse coach voor startende leraren en zij-instroom;
  • Coachingsmogelijkheden voor (ontwikkel)vragen.

De Academie van Fectio is voor leren met plezier en plezier in leren!
We leren met plezier staat in de ambities van de koers van Fectio. Want wij weten inmiddels dat wat je met plezier leert beter wordt onthouden en je intrinsieke motivatie stimuleert. De Academie van Fectio heeft ieder jaar een aanbod dat daar goed op aansluit.

Naast lezingen biedt de Academie van Fectio workshops en trainingen aan die je ondersteunen in je werk of in het vinden van balans in je werk. Allemaal onderwerpen die een bijdrage kunnen leveren aan je werkgeluk.

Leer lang en leer met plezier!

Kenniskringen en leernetwerken
Onze schoolteams zijn de basis. Het werken in de klassen aan goed onderwijs om de belofte aan leerlingen waar te kunnen maken is altijd het vertrekpunt, maar ook het punt van waaruit we keuzes maken en het tempo bepalen. Hiermee zeggen we dat ontwikkelingen binnen scholen in een verschillend tempo kunnen verlopen en dat deze accent verschillen kennen in de uitvoering.

Kenniskringen
Er bestaan structureel een aantal kenniskringen binnen Fectio. Kenniskringen zijn groepen medewerkers die dezelfde taak of
functie vervullen. Denk aan: Rekenen, Onderwijsassistenten, Identiteit, Jonge Kind en Formatief handelen. Kenniskringen komen minimaal 2 keer per jaar bij elkaar. Het doel van de kenniskringen is: Kennis delen, in- en externe ontwikkelingen volgen, signaleren, gevraagd en ongevraagd adviseren van de directeuren.

Leernetwerken
Er bestaan daarnaast (een aantal) leernetwerken. Leernetwerken ontstaan als er ontwikkelingsgerichte vragen zijn vanuit de directeuren, de kenniskringen of schoolteams. Een gedeelde interesse vormt de basis van een leernetwerk. Een leernetwerk is tijdelijk en een leernetwerk geeft gevraagd
en ongevraagd advies aan de directeuren.