CAO onderwijs

Ter informatie vind je hier de CAO Primair Onderwijs. Deze CAO is opgesteld voor de periode 2016-2017. De partijen zijn in onderhandeling over een nieuwe CAO. Zolang er geen nieuw akkoord is, geldt deze versie.

Collectieve Arbeidsovereenkomst 2016-2017 voor het Primair Onderwijs

Download