Aventurijn is één van de twaalf basisscholen van KS Fectio. De school zoekt per 1 augustus 2023 een

Leerkracht groep 5

(wtf 0,4 op donderdag en vrijdag)

Wij zoeken een collega die:

 • samen met de parallelcollega’s het onderwijs in de groepen vormgeeft. We werken met doorlopende leerlijnen en bieden thematisch onderwijs aan met Faqta voor de zaakvakken.
 • interesse heeft om nieuwe ontwikkelingen mee te helpen vormgeven samen met het hele team.
 • ervaring heeft in het lesgeven in de middenbouw;
 • hart heeft voor onderwijs en kinderen;
 • zich breed wil inzetten voor de schoolontwikkeling;
 • actief de afstemming zoekt met de duo-partner;
 • ervaring heeft met coöperatieve leervormen.

Wij bieden een school waar:

 • een open en warm team het hart van de school vormt. Dit team laat zien dat je samen blijven ontwikkelen hand in hand gaat met groot werkplezier!
 • taakuren voornamelijk worden ingezet t.b.v. schoolontwikkeling;
 • vanuit een professionele cultuur gewerkt wordt;
 • het pedagogisch klimaat belangrijk is;
 • de kwaliteiten van kinderen en leerkrachten worden benut;
 • gewerkt wordt met de uitgangspunten van coöperatief leren;
 • vanaf groep 1 Engels op het lesrooster staat.

Wekt deze vacature je interesse, dan maken we graag kennis met je.

Je bent van harte welkom om vrijblijvend kennis te maken en een oriënterend gesprek te voeren met de directeur, Caroline Boumans.

Heb je direct interesse, dan kun je je reactie (een motivatie plus CV) sturen naar E. caroline.boumans@basisschoolaventurijn.nl, T. 0650832930

Voor een impressie van onze school kun je onze website bezoeken op www.basisschoolaventurijn.nl