’t Schoolhuys

Basisschool ’t Schoolhuys: een school thuys!

’t Schoolhuys is een katholieke school met een fijne sfeer, waarbij de ontwikkeling van ieder kind centraal staat. Naast de cognitieve ontwikkeling besteden we aan de hand van projecten veel aandacht aan het onderzoekend leren. Zo bereiden we de kinderen vanuit een veilige omgeving voor op hun toekomst.

• Wij zijn een Vreedzame School. Hiermee versterken we het goede sociale en emotionele klimaat. De kinderen ontwikkelen een verantwoordelijkheidsgevoel en er is sprake van een grote betrokkenheid naar elkaar.

• Wij hebben de principes van Meervoudige Intelligentie in ons lesaanbod geïntegreerd. Bij deze principes wordt ervan uitgegaan dat ieder mens vanuit zijn eigen intelligentie het beste tot leren komt. Er wordt binnen een thema gewerkt aan een geschiedenis-, aardrijkskunde- of een natuuronderwerp.

• Wij bieden versterkt Engels vanaf groep 1, omdat wij het belangrijk vinden dat de kinderen die onze basisschool verlaten gesprekken in het Engels kunnen voeren. De kinderen starten met liedjes, versjes, prentenboeken en filmpjes (groep 1-2). Later spelen spreken en luisteren (groep 3 en 4) en lezen en schrijven (vanaf groep 5) een grotere rol.

U bent van harte welkom voor een bezoek aan onze school, iedereen is welkom!

Adres:
Tappersgilde 22
3994 CG Houten

030 – 6374614

Website:
www.schoolhuys.nl

Directie:
Tamara Schlick
info@schoolhuys.nl