De Vlinder

De Vlinder is een katholieke basisschool voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO). In onze les methode gaan we uit van kinderen die zich willen ontwikkelen als vrije, nieuwsgierige en onderzoekende mensen. De brede persoonlijke ontwikkeling van de leerling staat centraal. Wij creëren een uitdagende leeromgeving waarbinnen de kinderen de ruimte krijgen om op eigenwijze, spelenderwijs, ontdekkend en onderzoekend te leren.

Dat doen we door te werken in betekenisvolle thema’s die ongeveer zes weken duren en aansluiten op situaties uit de ‘echte wereld’. Spel en onderzoek zijn daarbij de leidende activiteiten, die altijd verbonden worden aan kennis en vaardigheden. Ook is er veel ruimte voor eigen initiatief. Kinderen leren hierdoor initiatiefrijk te zijn, te communiceren, samen te werken en samen te doen met anderen. Wij geven leerlingen de houvast en de uitdaging waar zij behoefte aan hebben, zodat zij zich kunnen ontwikkelen en hun zelfstandigheid en verantwoordelijkheid worden bevorderd.

Adres:
Bloesemtuin 17
3994 PB Houten
030 – 63 61 064

Website:
www.rkbs-de-vlinder.nl

Directie:
Lenneke Baas
info@rkbs-de-vlinder.nl