De Stek

De missie van De Stek luidt: De Stek, groei die bij je past’. Deze is gebaseerd op onze drie kernwaarden.

  • Veilig; een goed en warm pedagogisch klimaat, waarin respect is voor elkaar en waar je mag zijn wie je bent. Dit zorgt ervoor dat je met plezier naar school kunt gaan.
  • Duidelijk; er is een duidelijke structuur en heldere communicatie. Naar uw kind en naar u.
  • Groei; we sluiten aan op ontwikkelings- en onderwijsbehoeften van het kind, om een optimale groei te bevorderen.

De Stek wil voor iedereen een school zijn waar je je thuis voelt, het is immers je eigen “Stekkie”.

We vinden het belangrijk dat kinderen creatief kunnen denken en handelen. De mogelijkheden tot creativiteit bieden we door naast het vaste programma te werken met bijvoorbeeld projecten en thema’s. Ook zijn we een school waar kinderen zich op een creatieve manier kunnen uitdrukken. Hierbij stimuleren wij onze kinderen om te kijken naar hun eigen talenten. We bieden ze de mogelijkheid om deze verder te ontwikkelen; of juist om nieuwe talenten zelf te ontdekken.

Adres:
Torenmuur 1
3991 SW Houten
030 – 63 65 363

Website:
www.de-stek-houten.nl

Directie:
Jolanda van Delft
directie@de-stek-houten.nl