Camminghaschool

De missie van de Camminghaschool luidt: “Thuis voor elk talent”. We zijn een school waar we ieders talent optimaal ruimte willen geven, openstaan voor vernieuwingen en het goede behouden. Kortom we zijn een lerende school.

We kijken verder dan de grenzen van de lokalen en van onze eigen groep. Op die manier geven we de kinderen de ruimte om zich verder te ontwikkelen. Ieder op zijn eigen manier, in zijn eigen tempo, in zijn eigen leerstijl. Dit geldt ook voor onze leerkrachten.

We bieden onderwijs op maat door zelfstandig en actief te leren en aandacht te hebben voor creativiteit en te experimenteren. Ons onderwijsprogramma richt zich op een brede ontwikkeling op cognitief, motorisch, sociaal, creatief, emotioneel en cultureel gebied. We hanteren hierbij verschillende werkvormen. Dit bereiken we door samenwerking met het team, de ouders en de omgeving.

Onze school is gehuisvest in MFA Kersentuin aan de Camminghalaan in Bunnik. In het bouwdeel waar onze school gehuisvest is, kunnen we onze visie in praktijk brengen. Het onderdeel samenwerken is niet alleen van toepassing op onze school, maar ook binnen MFA Kersentuin waar ook drie kinderopvang organisaties, de openbare school, de muziekschool, de bibliotheek en de speelotheek gehuisvest zijn.

Bent u geïnteresseerd in de Camminghaschool dan laten wij u graag ons “huis” zien en kunt u contact opnemen met de directeur van de school.

Adres:
Camminghalaan 27d
3981 GD Bunnik
030 – 65 63 659

Website:
www.camminghaschool.nl

Directie:
Emmelie Coppoolse
mt@camminghaschool.nl