St. Michiel

St. Michiel is een dorpsschool met een gevarieerde populatie. Ouders en leerlingen waarderen het veilige sociale klimaat. Hier besteden we structureel aandacht aan met onder andere de Kanjertraining. De afgelopen 3 jaar hebben we veel geïnvesteerd in de kwaliteit van ons onderwijs, met nieuwe methoden voor rekenen, taal en begrijpend lezen en aandacht voor effectief lesgeven.

De leerlingen krijgen Engels vanaf groep 1 en muziekles van een professionele muziekdocent. Ouders zijn heel betrokken bij school. Ze helpen bij het organiseren van onze feesten en zetten hun kennis en kwaliteiten in bij het onderwijs, zoals het creatieve circuit of de zaakvakken. U bent van harte welkom om kennis te maken op de St. Michiel.

Adres:
Lagedijk 17
3998 KA Schalkwijk
030 – 60 11 953

Website:
www.stmichiel.nl

Directie:
Francoise Voskuil
info@stmichiel.nl