Scholen

Als een kind 4 jaar wordt, gaat het naar de basisschool. Binnen Fectio geldt één toelatingsbeleid voor alle scholen. Hierdoor verloopt het aanmelden en inschrijven op alle scholen op dezelfde manier. Het uitgangspunt van dit beleid is dat ouders keuzevrijheid hebben in het kiezen van een basisschool die het beste aansluit bij hun wensen en ideeën.