Overig aanbod 2: Werken met de meldcode (online)

Als leerkracht heb je soms zorgen over kinderen. Krijgt het kind thuis wel voldoende aandacht? Kan het veilig opgroeien? In deze cursus leer je wat je kunt doen als je zulke zorgen hebt.

Wat komt er aan bod in de cursus? De cursus start met uitleg over de verschillende vormen van kindermishandeling. Je leert hoe kindermishandeling kan ontstaan en wat de gevolgen ervan kunnen zijn. Vervolgens leer je welke signalen kunnen wijzen op een onveilige opvoedsituatie én wat je met deze signalen kunt doen. Je maakt kennis met de Wet meldcode en de vijf stappen van een meldcode. Aan de hand van herkenbare casuïstiek leer je wat deze stappen inhouden. Door de interactieve werkvormen ga je zelf actief aan de slag. De werkvormen worden afgewisseld met animaties en videofragmenten. Hier kun je een demo bekijken.  Aanmelden kan tot 1 oktober. Je ontvangt na deze datum een activeringscode waarmee je de cursus kunt starten.

Voor: Leerkrachten en onderwijsassistenten groep 1 t/m 8

Online: Via Augeo