Workshop 08: Fit naar je pensioen

KS Fectio wil haar medewerkers duurzaam blijven inzetten. Met de vergrijzing in het vooruitzicht wordt het belangrijker om voor oudere medewerkers voorwaarden te scheppen zodat zij hun laatste loopbaanfase betrokken en gezond kunnen doorlopen.

Om haar oudere medewerkers hierbij persoonlijk te ondersteunen bieden wij een financieel communicatietraject aan. De uitvoering daarvan doen wij in samenwerking met Comminz, een financieel communicatiebureau. Zij zijn gespecialiseerd in het geven van interactieve workshops en het begeleiden van medewerkers die financieel inzicht willen krijgen bij de keuzemogelijkheden van hun inkomens- en pensioenplanning. Het programma bestaat uit twee onderdelen. Een Workshop ‘Fit naar je pensioen’ en een Persoonlijk Financieel Inzichtgesprek. Hieronder een toelichting op beide onderdelen van dit mooie programma

1 Workshop Fit naar je pensioen.
Op 17 april wordt de Workshop ‘Fit naar je pensioen’ georganiseerd voor medewerkers van 59+. Tijdens deze interactieve bijeenkomst word je geïnformeerd over o.a. pensioenen en de veranderingen daarin volgens het laatste Pensioenakkoord. Ook wordt aandacht gegeven aan het seniorenverlof zoals opgenomen in onze Cao en de (combinatie-) mogelijkheden die er zijn bij minder werken en/of eerder stoppen met werken, in samenhang met het seniorenverlof en de keuzemogelijkheden binnen de ABP pensioenregeling. Uitleg hierover kan jou helpen om zelf de regie te nemen over jouw verdere loopbaan en ervoor zorgen dat je zelf in balans naar je pensioen toe werkt. Na afloop van deze workshop is er ook nog de mogelijkheid om je aan te melden voor een financieel inzichtgesprek.

2. Persoonlijk Financieel Inzichtgesprek
De ervaring leert dat naarmate medewerkers ouder worden de behoefte aan meer vrije tijd groter wordt. Maar in de praktijk blijft dit vaak een onvervulde wens, veelal vanuit de gedachte dat dergelijke keuzes financieel niet haalbaar zijn. Maar ook omdat medewerkers niet precies weten wat de keuzemogelijkheden zijn van eventueel minder werken en de mogelijke combinaties met het seniorenverlof, deeltijdpensioen en/of vervroegde pensionering. Daarom bieden wij medewerkers in de leeftijd van [62 jaar of ouder] de mogelijkheid van een Persoonlijk Financieel Inzichtgesprek aan. Centraal daarbij staat: wat zou jij willen? Samen met de financieel adviseur van Comminz verkennen jullie in een eerste gesprek de wensen, de keuzemogelijkheden en worden de financiële gevolgen daarvan in kaart gebracht. De uitwerking van de gekozen scenario’s worden in een Persoonlijk Financieel Inzichtrapport en Meerjarenoverzicht gepresenteerd en tijdens een tweede gesprek met je doorgenomen en toegelicht. Belangrijk, als je een partner hebt kan ook de situatie van jouw partner in de financiële uitwerking meegenomen worden, dus een totaalplaatje voor jullie gezinssituatie!

Voor: Medewerkers die 59 jaar of ouder zijn

Dag: woensdag 17 april 2024

Tijd: 15.00-17.30 uur
Locatie: Barbaraschool
Aantal deelnemers: 15
Workshopleider: George van Beerendonk (Comminz)