Cursus 2: NT2 voor kleuters

Wat als je een kind in je kleutergroep krijgt dat niet of weinig Nederlands verstaat en/of spreekt? Waar begin je?

Tijdens deze cursus leer je waar je in groep 1 en 2 aandacht aan besteedt. Aan bod komt het uitbreiden van woordenschat en grammaticale oefenvormen.
De cursus bestaat uiteen korte theoretische onderbouwing, daarnaast is er veel aandacht voor praktische handvaten, concrete oefeningen en materialen waar je de volgende dag al mee aan de slag kunt. Deze materialen kun je inzien tijdens de cursus.

Optioneel kan daarnaast per school één afspraak ingepland worden om aan te sluiten op de persoonlijke onderwijspraktijk per klas.

Voor: leerkrachten en onderwijsassistenten groep 1 en 2

2 Lesdagen:
woensdag 6 september 2023
woensdag 20 september 2023

Tijd: 14.30-16.30 uur
Locatie: Taalatelier (Aventurijn)
Aantal deelnemers: 25
Cursusleider: Lidwien van Bommel (NT2-coach Fectio)