Cursus 6: NT2 basis (leerlingen die 0-2 jaar in NL zijn)

Wat doe jij wanneer je een kind in je groep krijgt dat nog weinig Nederlands verstaat en/of spreekt? Waar ga je beginnen?

Bijvoorbeeld een kind dat instroomt vanuit Het Taalatelier. Hoe zorg je voor de doorgaande leerlijn van het taalonderwijs dat is aangeboden op het Taalatelier? In deze cursus wordt een korte theoretische onderbouwing gegeven met daarnaast aandacht voor concrete oefeningen en materialen waar je de volgende dag al mee aan de slag kunt. We gaan in op het uitbreiden van woordenschat en diverse grammaticale toepassingen. De cursus is gericht op beginnende NT2-leerders; kinderen die nog korte, eenvoudige zinnen maken, hun woordenschat nog fors moeten uitbreiden en/of nog werken aan uitspraak.

We werken met de methode Zien is snappen en met Klank en Letter. Deze zijn naast elke andere methode te gebruiken.
Voordat je met de cursus start, schaf je per school één exemplaar van  Zien is snappen | Bazalt (€62) aan en wanneer mogelijk Klank en Letter Klank & Letter | Bazalt €35)

Voor: Leerkrachten, onderwijsassistenten groep 1 t/m 8

2 Lesdagen:
woensdag 25 oktober 2023
woensdag 8 november 2023

Tijd: 14.30-16.30 uur
Locatie: Taalatelier (Aventurijn)
Aantal deelnemers: 25
Cursusleider: Lidwien van Bommel (NT2-coach Fectio)