Intervisie: Onderwijsassistenten

Ben jij op één van de Fectio scholen werkzaam als onderwijsassistent of leraarondersteuner, dan is deze intervisie speciaal voor jou. Jullie zijn binnen Fectio een steeds belangrijkere groep voor kinderen en leerkrachten. We gaan in kleine groepjes van en met elkaar leren. Hoe kunnen we nog meer het verschil maken bij een kind. Wat is daarvoor nodig? Hoe zie jij dat?

Voor: onderwijsassistenten en leraar ondersteuners (verplicht)

1 Dag:
maandag 27 november

Tijd: 15.30-16.30uur

Locatie: Aventurijn
Aantal deelnemers: 25
Cursusleider: Marlies Peek