Cursus 5: Rekenonderwijs: Van lessen afdraaien naar bewust rekenonderwijs

Je herkent het vast: vandaag rekenen les 1, morgen les 2 en daarna les 3. Het kost minimale voorbereiding, terwijl het lang niet altijd aansluit op de behoefte van je leerlingen. Je kunt het best anders doen, maar hoe doe je dit ook beter?

Tijdens de eerste bijeenkomst leer je de ins en outs kennen van voortoetsen als formatief instrument. Je gaat de toetsresultaten omzetten in haalbare doelen en concrete lessen voorbereiden voor de komende weken. Tijdens de tweede bijeenkomst zoomen we verder uit naar rekenonderwijs op (half) jaarniveau, waarbij de volgende vragen centraal staan: Wat is de relatie tussen het lesdoel, blokdoelen en de cruciale leerdoelen (de leerlijn)? Welke ruimte heb je om het rekenonderwijs vorm te geven, aan te vullen en erin te schrappen?

Voor: Leerkrachten van groep 3 t/m 8 en ib’ers

2 Lesdagen:
dinsdag 16 januari 2024
dinsdag 19 maart 2024

Tijd: 15.30 -17.00 uur
Locatie: Camminghaschool
Aantal deelnemers: 25
Cursusleider: Janneke van Maanen, Denian de Boer (Fectio)