Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) handelt conform de Code Goed Bestuur. De RvT houdt toezicht op het bestuur van de stichting. De RvT is bovendien werkgever van en dient als klankbord voor de bestuurder. De RvT heeft transparantie en benaderbaarheid hoog in het vaandel staan en stimuleert een open en professionele cultuur. Haar handelen is gebaseerd op katholieke waarden. In alle afwegingen en besluitvormingsprocessen staat het belang van het kind centraal.

De RvT komt zesmaal per jaar bijeen en overlegt dan met de bestuurder. Daarnaast komt zij tweemaal per jaar bijeen met de GMR.

De RvT wordt gevormd door:

  • Mevrouw A. (Angela) Graven MSc
  • De heer W.P.G.M. (Wouter) van der Helm
  • De heer ing. D.A. (Danny) Jolly MPM
  • Mevrouw ir. M. (Marga) Röben-Severs