Organogram

De stichting werkt met een bestuursmodel waarin een bestuurder het bevoegd gezag is en waarop wordt toegezien door een Raad van Toezicht. De bestuurder is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de stichting en de daaraan verbonden scholen. Bestuur en toezicht zijn effectief van elkaar gescheiden.