Koers 2023-2027

Voor de periode 2023-2027 hebben we een nieuwe koers bepaald:

De koers is uitgewerkt in een meerjarenplan met succescriteria.