Jaarverslag

Middels het jaarverslag legt Fectio verantwoording af over haar werk. Het bestaat uit een bestuursverslag waarin aandacht voor de organisatie, de realisatie van onze ambities en de ontwikkelingen op de gebieden onderwijs, kwaliteit, personeel en huisvesting.

Daarnaast vindt u in het jaarverslag de jaarrekening; een overzicht van de cijfers en een verantwoording van die cijfers.

Elk jaar in juni zetten we het nieuwe jaarverslag op deze website. Hier vindt u het meest recente jaarverslag, dat van 2021.