GMR

De medezeggenschapsraad op Stichtingsniveau wordt verzorgd door de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR is nauw betrokken bij de totstandkoming van bestuursbeleid. De GMR overlegt met de bestuurder en heeft advies- en instemmingsrecht voor bij de wet geregelde onderwerpen.

De GMR vergadert gemiddeld zeven keer per schooljaar en heeft in deze vergaderingen ook altijd overleg met de bestuurder. Tevens zijn er jaarlijks twee momenten van ontmoeting met de Raad van Toezicht.

Sinds augustus 2017 bestaat de GMR nog uit 12 leden (6 personeelsleden en 6 ouders). Hiermee zijn alle scholen van de stichting vertegenwoordigd in de GMR. Vanuit de ouders is een voorzitter gekozen, vanuit het personeel een secretaris.

Contactpersonen van de GMR zijn:

  • Voorzitter: Hilde Marij Hooijer
  • Secretaris: Michelle van der Geer

U kunt contact opnemen met de GMR via: GMR@ksfectio.nl

Vergaderdata:

  • 8 september 2020
  • 28 oktober 2020
  • 10 december 2020
  • 2 februari 2021
  • 7 april 2021
  • 10 juni 2021
  • 8 juli 2021

De vergaderingen vinden plaats op de Van Harteschool, Loerikseweg 11A, 3991AA, Houten.