GMR

De medezeggenschapsraad op Stichtingsniveau wordt verzorgd door de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR is nauw betrokken bij de totstandkoming van bestuursbeleid. De GMR overlegt met de bestuurder en heeft advies- en instemmingsrecht voor bij de wet geregelde onderwerpen.

De GMR vergadert gemiddeld zeven keer per schooljaar en heeft in deze vergaderingen ook altijd overleg met de bestuurder. Tevens zijn er jaarlijks twee momenten van ontmoeting met de Raad van Toezicht.

Sinds augustus 2017 bestaat de GMR nog uit 12 leden (6 personeelsleden en 6 ouders). Hiermee zijn alle scholen van de stichting vertegenwoordigd in de GMR. Vanuit de ouders is een voorzitter gekozen, vanuit het personeel een secretaris.

Contactpersonen van de GMR zijn:

  • Voorzitter: Erwin Visee
  • Secretaris: Mark Goes

U kunt contact opnemen met de GMR via: GMR@ksfectio.nl

Vergaderdata:

  • 21 september 2021
  • 3 november 2021
  • 18 november 2021
  • 9 december 2021
  • 15 februari 2022
  • 6 april 2022
  • 2 juni 2022
  • 30 juni 2022

De vergaderingen vinden plaats op de Van Harteschool, Loerikseweg 11A, 3991AA, Houten.