GMR

De medezeggenschapsraad op Stichtingsniveau wordt verzorgd door de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR is nauw betrokken bij de totstandkoming van bestuursbeleid. De GMR overlegt met de bestuurder en heeft advies- en instemmingsrecht voor bij de wet geregelde onderwerpen.

De GMR vergadert gemiddeld zeven keer per schooljaar en heeft in deze vergaderingen ook altijd overleg met de bestuurder. Tevens zijn er jaarlijks twee momenten van ontmoeting met de Raad van Toezicht.

Sinds augustus 2017 bestaat de GMR uit 12 leden (6 personeelsleden en 6 ouders). Hiermee zijn alle scholen van de stichting vertegenwoordigd in de GMR. Vanuit de ouders is een voorzitter gekozen, vanuit het personeel een secretaris.

Contactpersonen van de GMR zijn:

 • Voorzitter: Sanne Detrie (Van Harte School, ouder)
 • Secretaris: Mark Goes (De Boogerd, leerkracht)

Overige leden zijn:

 • Robert-Jan den Hartog (Aventurijn, leerkracht)
 • Moniek Stokvis (Barbaraschool, ouder)
 • Stefanie van den Elzen (Camminghaschool, leerkracht)
 • Jack van Galen (Delteykschool, ouder)
 • Hanneke Blok (St. Michiel, ouder)
 • Annette de Wit (’t Schoolhuys, leerkracht)
 • Rianne Poot (De Stek, ouder)
 • Mieke Graas (De Vlinder, leerkracht)
 • Willeke Schooljan (De Vonk, leerkracht)
 • Angela Bruintjes (De Zevensprong, ouder)

U kunt contact opnemen met de GMR via: GMR@ksfectio.nl

Vergaderdata:

 • 5 september 2023
 • 25 oktober 2023
 • 7 december 2023
 • 23 januari 2024
 • 27 maart 2024
 • 13 juni 2024
 • 4 juli 2024

De vergaderingen vinden wisselend plaats op een van de Fectio-scholen.