GMR

De medezeggenschapsraad op Stichtingsniveau wordt verzorgd door de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR is nauw betrokken bij de totstandkoming van bestuursbeleid. De GMR overlegt met de bestuurder en heeft advies- en instemmingsrecht voor bij de wet geregelde onderwerpen.

De GMR vergadert gemiddeld zeven keer per schooljaar en heeft in deze vergaderingen ook altijd overleg met de bestuurder. Tevens zijn er jaarlijks twee momenten van ontmoeting met de Raad van Toezicht.

Sinds augustus 2017 bestaat de GMR uit 12 leden (6 personeelsleden en 6 ouders). Hiermee zijn alle scholen van de stichting vertegenwoordigd in de GMR. Vanuit de ouders is een voorzitter gekozen, vanuit het personeel een secretaris.

Contactpersonen van de GMR zijn:

  • Voorzitter: Rianne Poot
  • Secretaris: Mark Goes

U kunt contact opnemen met de GMR via: GMR@ksfectio.nl

Vergaderdata:

  • 6 september 2022
  • 19 oktober 2022
  • 1 december 2022
  • 24 januari 2023
  • 22 maart 2023
  • 25 mei 2023
  • 29 juni 2023

De vergaderingen vinden plaats op de Van Harteschool, Loerikseweg 11A, 3991AA, Houten.