Directieteam

De directeuren van Fectio vormen samen het directieteam.

Het directieteam overlegt over bovenschoolse zaken en geeft advies aan de bestuurder. Het team is verantwoordelijk voor de uitvoering van het opgestelde beleid. Elke directeur neemt deel aan een van de drie domeinen die binnen Fectio zijn bepaald:

  • Personeel en professionalisering
  • Onderwijs, Kwaliteit en Identiteit
  • Financiën, Huisvesting en Middelen

Daarnaast is het directieteam ook een netwerk waarin van en met elkaar wordt geleerd. Het directieteam is gericht op verbetering van de kwaliteit binnen Fectio. Eenmaal in de vier weken staan professionalisering en verbetering nadrukkelijk op de agenda.

Het directieteam ontmoet elkaar wekelijks:

  • in breed overleg met de bestuurder, of
  • in klein overleg binnen het domein, of
  • in een sessie Leren en Innoveren.