Directieteam

De schoolleiders van Fectio vormen samen het directieteam.

Het directieteam overlegt over bovenschoolse zaken en geeft advies aan de bestuurder. Het team is verantwoordelijk voor de uitvoering van het opgestelde beleid. Daarnaast is het directieteam ook een netwerk waarin van en met elkaar wordt geleerd. Het directieteam is gericht op verbetering van de kwaliteit binnen Fectio.

Het directieteam ontmoet elkaar wekelijks in breed overleg met de bestuurder en de staf.