Bestuur

Het bestuur van Fectio wordt ingevuld door Inge Oelen.

De bestuurder is eindverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de stichting, op het gebied van personeelsbeleid, kwaliteit van onderwijs en leerlingbegeleiding, ICT, huisvesting en financiën. De bestuurder wordt geadviseerd door het team van directeuren van de 12 scholen. Op specifieke onderwerpen gebeurt dat door medewerkers van het bestuursbureau.

Daarnaast informeert de bestuurder de gemeenschappelijke-medezeggenschapsraad en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

De bestuurder bezoekt regelmatig de scholen om zodoende op de hoogte te blijven van ontwikkelingen binnen Fectio. Eenmaal per jaar gaat zij op schoolbezoek en heeft een gesprek met het schoolteam.

Wilt u contact opnemen met de bestuurder?

Dat kan via telefoonnummer: 030-6381121

Of via mail: info@ksfectio.nl