Ambities

Op onze scholen zal het onderwijs zich de komende jaren, tot en met 2027, blijven ontwikkelen met als leidraad onze missie: Fectio geeft Ruimte. Inmiddels zijn onze ambities uitgewerkt in onze Koers 2023-2027. Onderstaande ambities, gericht op Talent, Groei en Lef, geven onze richting aan:

We stimuleren leerlingen en medewerkers om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. We hebben hoge verwachtingen van leerlingen en van de ander.
Scholen wisselen onderling talenten uit en we werken samen met talent van buiten. Zo kunnen we rijk en goed onderwijs bieden en de brede ontwikkeling van leerlingen stimuleren.

We helpen kinderen tot bloei te komen en vol vertrouwen op te groeien. Dat doen we in verbondenheid met het team, ouders, kinderen, partners en de
omgeving. We waarderen verschillen tussen mensen: iedereen voelt zich welkom, gehoord en gezien. We leren samen in een positieve, veilige en rijke ontwikkelomgeving. We leren met plezier en hebben vertrouwen in onszelf en in de ander.

Het lef om te leren, dat is wat we leerlingen willen meegeven. We verkennen nieuwe wegen en benutten daarbij kennis uit onderzoek. Partners, ouders, medewerkers en leerlingen spelen hier vanzelfsprekend een belangrijke rol in. Als het in het belang is van leerlingen of medewerkers, pakken we ruimte om regels op te rekken. Zo maken we onze ambities waar en spelen we in op maatschappelijke ontwikkelingen.