Ambities

Onze scholenstichting heeft voor de periode 2015-2019 vijf ambities centraal staan. Deze ambities zijn allen gericht op verbetering.

  • Goed en passend onderwijs voor elk kind; elke school biedt onderwijs waarin het verwerven van kennis, vaardigheden en houdingen centraal staat. Dat gebeurt in een leer- en leefomgeving waarin elke leerling de rust, veiligheid en uitdaging ervaart om zich breed te kunnen ontwikkelen. Op elke school is de basiskwaliteit op orde en is het team gericht op verbetering.

  • Een professionele cultuur; binnen Fectio is professionaliseren het bewust en doelgericht leren om je elke dag te verbeteren in je vak. Dat gebeurt binnen de schoolteams, maar ook binnen netwerken in de stichting. Fectio richt zich steeds meer op verbetering, vernieuwing en ontwikkeling. Ook de leerlingen hebben hier een rol in binnen de leerlingenraad die elke school organiseert.

  • Ouders als partners; ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind, school voor het onderwijs aan hun kind. Ouders en school hebben elkaar nodig in de ontwikkeling van het kind. Daarnaast vormen ouders ons klankbord als het gaat om ontwikkeling van ons onderwijs.

  • Veilige scholen; kinderen kunnen vooral in een veilige omgeving hun talenten optimaal ontwikkelen. Voor een veilige omgeving is van belang dat leerlingen en medewerkers worden gezien, erkend en gerespecteerd. Een school behoort een ‘happy school ‘te zijn; een school waar alle betrokkenen zich gewaardeerd kunnen voelen bij het ontwikkelen van hun talenten. Al onze scholen hanteren een gedragsprotocol, Fectio heeft ook bovenschools een protocol ontwikkeld.

  • Profilering van Fectio en de scholen; het merk Fectio garandeert dat scholen die onder deze koepel vallen scholen zijn met een goede kwaliteit en een goede bedrijfsvoering. Een Stichting met hart voor het personeel en constante aandacht voor verbetering. Elke school profileert zich daarnaast ook in de wijk. Het is van belang deze profilering duidelijk te maken: wat zijn de specifieke kenmerken van de school en waarin onderscheidt het zich van andere scholen in de wijk.

2018-06-11T12:14:21+00:00