Ambities

Op onze scholen zal het onderwijs zich de komende jaren, tot 2025, blijven ontwikkelen met als leidraad de nieuwe missie: Ruimte aan Talent, Groei en Lef. In deze folder vindt u onze onderwijsvisie uitgewerkt. Inmiddels zijn onze ambities uitgewerkt in onze Koers 2023-2027. Onderstaande ambities geven onze richting aan:

  • er is ruimte voor het leertempo en niveau van elk kind;
  • we hebben hoge verwachtingen van ieder kind;
  • er is aandacht voor leren, creativiteit en het ontwikkelen van vaardigheden die kinderen van nu in de toekomst nodig hebben.

  • we zien de school als een oefenplaats waar je leert, onderzoek doet en fouten mag maken;
  • we zien de school als plek waar we samen het leven leren en samen leren leven;
  • onze overtuiging is dat alle kinderen zich graag ontwikkelen, onze leraren hebben daarin een stimulerende rol.

  • er is ruimte en aandacht voor initiatieven van kinderen;
  • kinderen zijn verantwoordelijk voor hun doen en laten en mede-eigenaar van hun leerproces;
  • we dagen onze leerlingen uit met ons te streven naar een samenleving die vredig, gelukkig, gezond en duurzaam is.

Fectio heeft enkele leerlingen, ouders en medewerkers laten aangeven hoe zij het onderwijs in de toekomst zien. Dat is vastgelegd op film.

Hoe ziet het onderwijs er over 25 jaar uit?

Wat doen de juffen en meesters over 25 jaar?

Wat moet er snel veranderen in het onderwijs?

Wat mag er nooit veranderen in het onderwijs?