Zij-instromers binnen Fectio

Op drie scholen binnen Fectio zijn zij-instromers aan het werk en op twee scholen zijn er gesprekken gaande met zij-instromers voor het komende schooljaar . Twee van de zij-instromers zullen het komend schooljaar hun bevoegdheid halen en de derde het jaar daarop.
Alle drie zijn ze zeer enthousiast en hebben geen spijt van hun keuze. Het welkomgevoel, de ruimte om te mogen leren en de begeleiding zijn voor hen de belangrijkste onderdelen die zij noemen om dit traject vol te houden.
De ervaring van de schoolleiders is over het algemeen positief. Zij geven aan dat het belangrijk is om goed te blijven afstemmen over wederzijdse verwachtingen en het team regelmatig mee te nemen in het traject van de zij-instromer.
Het hele traject vraagt nogal wat van de duo-collega en het team. Geduld, plezier, inzicht in begeleidingsvaardigheden zijn belangrijk voor een duo. Directie en het team moeten daar weer als een vangnet omheen staan.
De zij-instromer is niet de enige die iets heeft te leren, het hele team en directie van de school leren net zo goed. Voor de zij-instromer is het wellicht met name de inhoud en voor team en directie is het ‘het loslaten en vertrouwen’, wat lastig kan zijn maar heel belangrijk is. De herkenning van het leerproces via de leerkuil kan vertrouwen geven bij zowel de zij-instromer als begeleider, ieder met zijn eigen ontwikkelpunt.
Wij zijn enthousiast over onze zij-instromers die ondanks de zwaarte van het traject volhouden en steeds beter worden in hun vak.