Van Harte School is gestart!

Sinds dit schooljaar hebben we een ‘nieuwe’ school, de Van Harte School. Deze school is ontstaan uit de fusie van De Bengelbongerd en de Heilige Familieschool. Vorig schooljaar zaten beide scholen al in één gebouw, dit jaar zijn ze echt gezamenlijk gestart, onder een nieuwe naam.
De school is gestart met 9 groepen, een zeer enthousiast team en met een toast op de nieuwe school met alle leerlingen en ouders.

Dit schooljaar worden de speerpunten verder uitgewerkt:
  • Taakspel in groep 1 t/m 8.
  • Coöperatieve werkvormen in alle groepen bij de verschillende vakken.
  • Engels onderwijs vanuit een gezamenlijke visie verder inhoud geven.
  • Kanjertraining zichtbaarder maken.
In samenwerking met de bibliotheek Houten is in oktober op de Van Harte School de schoolbibliotheek geopend. De collectie boeken van twee scholen is gesaneerd en in een administratiesysteem gezet. Met behulp van  ouders kan de schoolbieb elke dag geopend zijn. Met een eigen schoolbibliotheek wil de school het leesplezier van kinderen verhogen.