Van de GMR

De GMR bestaat uit twaalf leden. De leden zijn leerkrachten of ouders van alle scholen die onder het bestuur van Fectio vallen. De GMR heeft aan het einde van het vorig schooljaar afscheid genomen van een aantal leden. In het nieuwe schooljaar hebben nieuwe enthousiaste leden en leerkrachten aan de eerste vergadering van de GMR deelgenomen.

Binnen de GMR zijn de taken verdeeld. De voorzitter van vorig schooljaar zal ook dit jaar de voorzitter zijn van de GMR. Daarnaast is tijdens de eerste vergadering van het nieuwe schooljaar globaal de agenda vastgesteld voor de volgende vergaderingen.
Zo zal er dit jaar veel aandacht zijn voor de medezeggenschap op scholen en de invulling daarvan. Daarnaast is tijd ingeruimd voor het begrotingstraject en is de klimaatbeheersing op scholen aan de orde. Een belangrijk onderwerp, ook voor de GMR, is het project ontwikkeling onderwijs 10-14 jarigen. Over dit laatste onderwerp is steeds meer informatie bekend en de laatste ontwikkelingen zullen in de volgende vergaderingen van de GMR besproken worden. Ook zijn de wederzijdse ambities uitgesproken en zijn er afspraken gemaakt over de faciliteiten van de GMR.

Van verdere ontwikkelingen uit de GMR zullen we u in volgende nieuwsbrieven op de hoogte houden. Onze volgende vergadering is op 10 december op de Van Harte School. We starten om 20:00 uur. Meer informatie over onze GMR is te vinden op deze website.