GMR

Na een jaar online vergaderd te hebben via MS Teams, hebben wij 21 september jl. voor het eerst weer fysiek met elkaar kunnen vergaderen. Dit schooljaar is er sprake van een wat grotere bezetting binnen de GMR. Zo hebben we namens alle scholen een afvaardiging van ouder of leerkracht met stemrecht. Daarnaast vervullen de voorzitter en secretaris dit schooljaar een extra bonusplek. Dat houdt in dat zij wel deelnemen aan de vergadering, maar geen stemrecht hebben. Hier is eind vorig schooljaar binnen de GMR voor gekozen om de continuïteit te kunnen blijven waarborgen, zij zouden anders beiden eind vorig schooljaar ook afscheid hebben moeten nemen van de GMR, net als veel andere leden. Gedurende dit schooljaar zullen de voorzitter en secretaris hun taak overdragen aan één van de overige zittende leden.

Naast deelname in de benoemingsadviescommissie met betrekking tot de werving en selectie van een nieuwe bestuurder, wordt dit schooljaar binnen de GMR gesproken over o.a. de begroting voor het komende boekjaar, de werving en selectie van nieuwe medewerkers en worden wij op de hoogte gehouden van de inzet van de NPO-gelden op stichtingsniveau.