Speerpunten 2019

Bij het schrijven van ons strategisch beleidsplan 2019-2022 stond onze nieuwe missie/visie aan de basis:
Fectio geeft ruimte
Ruimte voor Talent, voor Groei, voor Lef.

Speerpunten die uit het strategisch beleidsplan voor dit kalenderjaar naar voren komen zijn:
– aantrekkelijk werkgeverschap
– elke school een nieuw schoolondernemingsplan
– monitor implementatie van elk schoolondernemingsplan
– bedrag reserveren voor schoolprojecten die de nieuwe visie ondersteunen/realiseren.

De verschillende domeinen hebben voor 2019 elk haar eigen speerpunten geformuleerd. Per domein is hieronder een aantal speerpunten benoemd:

Onderwijs: versterken beleid toptalent, implementeren van het vak techniek en onderzoek naar een pilot 10-14 jarigen.

Personeel: nieuwe bronnen aanboren voor het aantrekken van leerkrachten, professionalisering vergroten door middel van het uitbreiden van het aanbod van de Academie van Fectio, inzet van coaches en begeleiden van nieuwe directeuren, digitale personeels-systemen inrichten/invoeren.

Huisvesting: verbouwing van de Van Harte School en verbetering van het binnenklimaat op enkele scholen.

ICT: AVG implementatie en begeleiding, volledige invoering  van SharePoint & ICT netwerk.

Financiën: opstellen van integrale managementrapportages, beheer risicomanagement en inzage in schoolrekeningen.