Speerpunten 2018

Bij het opstellen van de begroting 2018 zijn meerdere speerpunten als uitgangspunt genomen. Hierdoor zijn wij in staat gericht te verbeteren met de gelden die we ontvangen.

Een aantal speerpunten willen we met name noemen:

  • Relevante delen van het digitale leerlingdossier worden webbased beschikbaar voor ouders via de ouderportal van Parnassys;
  • Elke school werkt vanaf 2018 met een planmatige cyclus van kwaliteitszorg op basis van een jaarlijkse zelfevaluatie, en een audit minimaal eenmaal per vier jaar;
  • Voorbereiding van 21st century skills in relatie tot de nieuwe visie;
  • Creëren van arbeidsplaatsen voor mensen met een arbeidsbeperking overeenkomstig de participatiewet;
  • Continuering verduurzaming van gebouwen;
  • Specifieke aandacht voor de gebouwen van De Zevensprong, ’t Schoolhuys en de Van Harte School;
  • Elke school van Fectio heeft een duidelijk profiel dat voor ouders in de wijk bekend is;
  • Een nieuwe website KS Fectio per 1 juli 2018;
  • Voldoen aan de eisen van de wet AVG;