Samenwerking SOOSVOH en Fectio

Fectio gaat met de Stichting Open Oecumenische Scholen Voortgezet Onderwijs Houten (SOOSVOH, de stichting waar Het Houtens en College de Heemlanden onder vallen) dit kalenderjaar een samenwerking aan.

Deze samenwerking omvat voorlopig 2 onderwerpen:
• Het onderzoeken van de mogelijkheid  tot een gezamenlijke onderwijs-voorziening voor 10-14-jarigen in deze regio. In eerste instantie een onderzoek naar mogelijkheden met een advies rond de zomervakantie. Streven is dat de voorziening start per augustus 2020.
• Samenwerking binnen beide stafdiensten met als doel de dienstverlening aan onze scholen en medewerkers te verbeteren en uit te breiden. Een advies over een of twee thema’s wordt in april verwacht. We streven ernaar in het derde kwartaal de samen-werking op dit vlak te starten.

Met deze samenwerking beogen beide partijen het onderwijs in de regio te verbeteren, de overgang tussen PO en VO te versterken en beter aan te kunnen sluiten op de leerbehoeften van kinderen.