Privacy op onze scholen

Op onze scholen is de privacy van kinderen en ouders belangrijk. Dat was altijd al zo, maar sinds 25 mei 2018 geeft de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ons de mogelijkheid hier nog duidelijker mee om te gaan. Voor ons gaat het er vooral om de privacy te waarborgen bij:
>het maken én gebruiken van beeldmateriaal van de leerlingen;
>het gebruik van onze digitale leermiddelen;
>de vastlegging van gegevens van de leerlingen in dossiers.
Het maken van goede afspraken hierover neemt veel tijd in beslag, omdat we een groot aantal protocollen willen aanscherpen. Het afgelopen schooljaar hebben we hier al veel stappen in gezet en we zijn met elkaar op weg. Aan het eind van het kalenderjaar 2019 zullen alle protocollen rondom de AVG  gereed zijn.

Het bestuur van KS Fectio beschikt over een externe Functionaris Gegevensbescherming van de CED-Groep in Rotterdam. Op onze website, www.ksfectio.nl, kunt u onze privacyverklaring vinden én ons privacyreglement.

Na de zomervakantie zullen een aantal scholen ouders vragen om  beeldgebruik voorkeuren per kind in te stellen in de schoolapp, Social Schools. Via deze app geeft u al dan niet toestemming voor het gebruik van o.a. foto’s en video’s. Als de school van uw kind geen gebruik maakt van deze app, dan kunt u deze voorkeuren schriftelijk aangeven of wijzigen via ons standaard Fectio formulier. U kunt altijd terugkomen op eerder gegeven toestemming.

Heeft u vragen n.a.v. dit item, dan kunt u mailen naar privacy@ksfectio.nl