Presentatie Strategisch Beleidsplan 2019-2023

Op dinsdag 16 april is het strategisch beleidsplan van Fectio, voor de periode 2019-2023, op posterformaat uitgereikt aan de directeuren. Het strategisch beleidsplan geeft aan wat de koers wordt voor Fectio de komende 4 jaar. Deze koers is gebaseerd op onze missie/visie: Fectio geeft Ruimte; ruimte aan Talent, Lef en Groei. Daarnaast zijn onze kernwaarden van belang: Vertrouwen, Ontwikkeling en Respect. Onze ambities zijn uitgewerkt in een vijftiental richtinggevende uitspraken. Deze zijn weer leidend voor het schoolondernemingsplan dat elke Fectio-school op dit moment opstelt.

Iedere school heeft bij de poster een fruitboompje ontvangen die passend is bij de genoemde metafoor: Fectio als boomgaard met 12 verschillende fruitbomen. Elke school staat voor een fruitboom: een appelboom, perenboom, kersenboom, pruimenboom, etc. Ze staan allemaal in die ene boomgaard en Fectio is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het fruit, de bemesting en het onderhoud aan de bomen. Fectio koestert de eigenheid van elke boom en iedere boom krijgt dan ook aandacht en ondersteuning op maat.