Partnerschap Marnix-Fectio

Sinds dit schooljaar werken alle Fectio-scholen samen met de Marnix Academie in Utrecht. We hebben gekozen voor één Hogeschool om als stichting effectiever samen te kunnen werken.

Op dit moment hebben 60 studenten een stageplek gevonden op onze scholen. Op elke school bewaakt de ICO (interne coördinator opleiding) de begeleiding en ontwikkeling van studenten, in directe samenwerking met de relatiebeheerder van de opleiding. De ICO’s vormen gezamenlijk één netwerk binnen Fectio. Daarin wordt samen geleerd en samen verbeterd.

Om de kwaliteit van de begeleiding te waarborgen heeft het partnerschap een aantal criteria opgesteld waaraan de opleidingsscholen moeten voldoen. Inmiddels hebben negen van onze scholen deze certificering behaald. Van elke audit die aan de certificering vooraf ging is een rapportage beschikbaar met tops en tips. Door samen te werken binnen Fectio kunnen we met elkaar op alle scholen verbeteren.

Studenten verdienen een goede begeleiding om na hun opleiding startbekwaam voor de klas te kunnen staan; goed voorbereid voor de klas. Wij werken graag mee aan een goede opleiding van studenten om dit met elkaar waar te maken. Want ook bij Fectio is zo weer voldoende plek voor startbekwame jonge leerkrachten.