Opbrengsten Eindtoets

Sinds vorig schooljaar hanteren vier scholen de DIA-toets, een digitale adaptieve toets die in één dag is af te nemen. Acht scholen nemen de Centrale Eindtoets (CET) af. De afname van de digitale versie van de CET was dit jaar niet mogelijk omdat de digitale versie landelijk niet op tijd beschikbaar was.
De gemiddelden van afgelopen drie schooljaren staan in onderstaand kader.  De scores van deze drie jaren liggen boven het landelijk gemiddelde, op HAVO-niveau. Drie scholen scoren op of boven de bovengrens (waren er drie), zes scholen scoren op of boven het landelijk gemiddelde (waren er vijf), drie scholen scoren op of boven de ondergrens (waren er twee). Voor vrijwel alle leerlingen komt het resultaat van de eindtoets overeen met de resultaten in het leerlingvolgsysteem. De opbrengsten ontwikkelen zich op de afzonderlijke scholen positief. Scholen die eerder onvoldoende scoorden, zijn uit de ‘rode’ cijfers, een opsteker voor hun harde werken. Wij zijn trots op deze ontwikkeling.

  16-17 17-18 18-19
CET DIA CET DIA
Landelijk 535,1 534,9 360,0 535,7 360,0
Fectio 537,7 537,2 361,6 537,9 362,4
Verschil                                     2,6 2,3 1,6 2,2 2,4