Onderwijs 10-14 Houten gaat van start!

Onderwijs 10-14 Houten gaat het komend schooljaar van start met 24 leerlingen. Een mooi aantal en meer leerlingen dan in eerste instantie verwacht. Het zijn allemaal leerlingen die nu in groep 8 zitten en doorstromen naar het vo. Om te zorgen dat de verwachtingen van leerlingen en ouders goed matchen met de uitgangspunten van Onderwijs 10-14 Houten, is er een zorgvuldig opgestelde plaatsingsprocedure gevolgd. Een kennismakingsgesprek en contact met de basisschool maakten hier deel van uit. Nu duidelijk is dat we echt van start gaan, wordt gewerkt aan de verdere voorbereidingen.

Voor de duidelijkheid: Onderwijs 10-14 is géén losstaande school. Het is een onderwijsvorm zoals bijvoorbeeld ook vmbo, havo of vwo+ zijn. Onderwijs 10-14 is overigens een reguliere vorm van (voortgezet) onderwijs en daarom worden uiteraard de kerndoelen van het vo (en po) gevolgd.

Onderwijs 10-14 Houten wordt gehuisvest op College de Heemlanden (ruimte van het eerdere technieklokaal). Een ‘werkgroep’ is momenteel bezig met de plannen voor de inrichting van de ruimte. De inrichting zal anders dan anders zijn omdat ook het onderwijs anders dan anders wordt.

Ook de indeling van de dag zal er anders uit komen te zien dan op de meeste vo scholen. Zo zal de dag pas om 9.00 uur starten omdat dit beter past bij het functioneren van het tienerbrein. Iedere dag beginnen de leerlingen in de eigen stamgroep met een check in.

Eén van de speerpunten van Onderwijs 10-14 Houten is de leerlingen ruimte en tijd bieden om zich verder te ontwikkelen om zo een goede keuze te maken voor het juiste type voortgezet onderwijs. De ontwikkeling van de leerling staat centraal. In de ochtend wordt er onderwijs gegeven in de kernvakken: Nederlands, wiskunde (en rekenen) en Engels.

In de middag vindt er thematisch onderwijs plaats. IMYC (International Middle Years Curriculum) is de methodiek die hierbij ingezet wordt. IMYC werkt vanuit één centraal thema. De verschillende vakgebieden sluiten hun onderwijsdoelen hier zoveel mogelijk op aan. Op deze manier ontstaat er betekenisvol onderwijs voor de leerlingen. Voor alle vakken geldt overigens dat de kerndoelen van het onderwijs gevolgd worden.

De leerlingen van 10-14 Houten gaan ook werken met een persoonlijk ontwikkelplan op het gebied van executieve functies, sociaal emotioneel leren en studievaardigheden. Hierbij worden de leerlingen begeleid door de basisdocenten die tevens ook coach zijn van de leerlingen.

Iedere dag eindigt met een check-out. Daarna hebben de leerlingen de keuze om op school te blijven om te werken aan opdrachten en huiswerk of om dit thuis te doen.

Het team van Onderwijs 10-14 Houten wordt samengesteld uit docenten vanuit po en vo en bestaat uit basisdocenten, vak-experts en begeleiders. Dit jaar zijn er twee basisdocenten vanuit het projectteam aangesteld. Hierdoor kan in deze fase van de ontwikkeling van het 10-14 onderwijs de missie en visie zo goed mogelijk naar de praktijk vertaald worden. Het is natuurlijk de bedoeling om de komende schooljaren het team uit te breiden met docenten van buiten het projectteam. De vak-experts zijn met name vo-docenten die vanuit hun specifieke vakgebied les geven (denk hierbij bijvoorbeeld aan wiskunde, Nederlands, Engels, Duits, Frans etc.). Daarnaast zijn er ook begeleiders betrokken bij Onderwijs 10-14. Dit zijn vertegenwoordigers van de vaksecties uit het vo die als vraagbaak en adviseur voor de docenten van Onderwijs 10-14 functioneren.

Na de zomervakantie zal er ook gestart worden met het verder vormgeven van de overige leerjaren van Onderwijs 10-14 Houten (groep 7 en 8 en leerjaar 2 vo).