Onderwijs 10-14 Houten

Onderwijs 10-14 Houten sluit in juli haar tweede onderwijsjaar af. Met ingang van schooljaar 2021-2022 is Onderwijs 10-14 Houten met alle vier de leerjaren van 10-14 van start gegaan (groep 7 en 8 van het basisonderwijs en klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs). 64 Leerlingen volgden dit schooljaar onderwijs bij 10-14. Dit jaar zullen de eerste leerlingen die gestart zijn bij 10-14, doorstromen naar het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs. Om de overgang van 10-14 naar leerjaar drie zo soepel mogelijk te laten verlopen, is in het laatste jaar van 10-14 toegewerkt naar de manier van werken die de leerlingen gaan tegenkomen in hun volgende jaar op het voortgezet onderwijs. Zo hebben de leerlingen o.a. kennisgemaakt met een toetsweek, met het werken met cijfers voor een toets en het leskrijgen vanuit het lokaal van een vakdocent en niet vanuit de ruimtes van 10-14.

De leerlingen hebben halverwege leerjaar 4 van 10-14 hun voorlopig advies gekregen voor het voortgezet onderwijs en in mei hun eindadvies. De leerlingen geven aan nu beter in staat te zijn om een passende keuze te kunnen maken dan in groep 8 van de basisschool. De leerlingen hebben veel kennis opgedaan maar zijn ook als persoon gegroeid. Zij staan steviger in hun schoenen en kunnen keuzes maken die goed zijn voor hun eigen ontwikkeling. Wij hebben er alle vertrouwen in dat de leerlingen een goede doorstap zullen maken naar leerjaar drie van het voortgezet onderwijs.

Het afgelopen schooljaar was ook het eerste jaar dat er binnen onderwijs 10-14 ook een groep 7-8 les kreeg. De leerlingen van groep 7 en 8 zitten samen in een stamgroep. Iedere dag wordt de dag, net als in de andere groepen van 10-14, gestart met een check-in om te zorgen dat iedereen goed de dag kan starten. De ochtend staat met name in het teken van de basisvakken. De leerlingen werken hierbij op hun eigen niveau aan de leerdoelen die centraal staan. Er zijn ook leerlingen die aansluiten bij leerjaar 1 van het vo omdat zij al verder zijn in hun cognitieve ontwikkeling.
Dit jaar heeft Onderwijs 10-14 voor het eerst met deze leeftijdsgroep meegelopen bij de avondvierdaagse. De leerlingen van deze groep gaan ook op kamp. Op deze manier worden ook de bijzondere activiteiten van het basisonderwijs meegenomen naar onderwijs 10-14
De groei van Onderwijs 10-14 Houten zet zich ook in het komende schooljaar door. Schooljaar 2022-2023 starten wij met 100 leerlingen. De meeste nieuwe leerlingen stromen in leerjaar 3 in van 10-14 (de brugklas).

Op de website van 10-14 leest u meer over 10-14 onderwijs (www.onderwijs1014houten.nl)
Bent u geïnteresseerd in Onderwijs 10-14 Houten voor uw kind, dan kunt u contact opnemen met Marja in der Maur (kwartiermaker Onderwijs 10-14 Houten), marjaindermaur@ksfectio.nl