Nieuws uit de GMR Fectio

Inmiddels hebben we aantal vergaderingen achter de rug. Wat was aan de orde?

Wij spraken elke vergadering de actuele ontwikkelingen rondom het concept-strategisch (4-jarig) beleidsplan voor Fectio door. De GMR was hier op verschillende momenten bij betrokken. Verder kwamen de jaarplanning en de monitor ter sprake. De monitor staat iedere vergadering op de agenda. Op deze manier volgt de GMR de uitvoering van het jaarplan van Fectio. Ook wordt de GMR door het bestuur van Fectio met regelmaat op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen naar aanleiding van de AVG.

In de laatste vergaderingen hebben we gesproken over de meerjarenbegroting. Na wat aanpassingen heeft de GMR vertrouwen in de cijfers en is de GMR akkoord gegaan met de inhoud.

De vakantieregeling 2019-2020 voor de scholen van Fectio is besproken, de GMR heeft positief geadviseerd. En ook is gesproken over de samenwerking met de Pabo’s. Fectio zal in de toekomst haar samenwerking richten op de Marnix Academie.

Een ander belangrijk onderwerp op de GMR-vergadering was de gewenste samenwerking tussen Fectio enerzijds en het Houtens en de Heemlanden anderzijds. Bekeken gaat worden of de beide organisaties door samenwerking hun kwaliteit kunnen verbeteren. Ook wordt een onderzoek uitgevoerd over hoe onderwijs aan 10- tot 14-jarigen vorm gegeven kan worden in Houten. De GMR is heel benieuwd naar de uitkomsten van dit onderzoek. Deze uitkomsten verwachten we rond de zomer 2019.

Een van de onderwerpen waarover de GMR met het bestuur van Fectio in gesprek is is het lerarentekort. Een mogelijke oplossing is het inzetten van zij-instromers. Fectio heeft hier beleid op ontwikkeld en deze gedeeld met de GMR.

Vergadering GMR bijwonen? Op 9 april, 5 juni en 11 juli zijn de vergaderingen van dit schooljaar. De vergadering start om 20.00 uur en is op de Van Harte school in Houten. Wanneer u aanwezig wilt zijn bij het eerste en open gedeelte, dan is het prettig wanneer u dit van te voren aangeeft. Dit kan per email naar het adres van de GMR: gmr@ksfectio.nl