Directeur Martijn van Kooten over de sloop en nieuwbouw van de Van Harte School in Houten

Nog even en het gebouw waar de Heilige Familieschool en vervolgens de Van Harte School in huisde, bestaat niet meer. Het gebouw maakt plaats voor nieuwbouw dat over ongeveer anderhalf jaar wordt opgeleverd. In gesprek met schooldirecteur Martijn van Kooten kijken we terug en vooruit naar wat komt.

De sloop van het oude gebouw veroorzaakt een wisselend sentiment. Martijn: ,, De een vindt het verdrietig, een ander is blij. Soms kwamen mensen even binnen om een laatste keer te kijken. Voor alle emoties is ruimte en begrip. Via informatieavonden betrekken we de buurt en anderen bij alle stappen over onder andere de erfgrenzen, de veranderde ligging van het compactere en volledig energie neutrale gebouw en het nieuwe schoolplein. Hiermee ontstaan sterkere verbindingen. Bij alles laten we zien dat we met het nieuwe gebouw net als voorheen een dorpje in het dorp willen zijn. Ons schoolmotto: Elke dag een beetje beter, nemen we mee. Bewegend leren krijgt mogelijk meer plek op het school- en dakplein door bijvoorbeeld de dag met meer beweging te starten. Uit onderzoek blijkt dat bewegen het leerproces gedurende de dag positief beïnvloedt.”

Martijn gelooft er in dat er iets moois terug komt na de sloop. ,,Na onderzoek bleek slopen en opnieuw bouwen goedkoper dan renoveren. Wel wordt er circulair gesloopt, waarmee 90% van het materiaal wordt hergebruikt, echter niet specifiek in deze nieuwbouw”, vertelde Martijn. Oude elementen zoals de gevelstenen, het beeld van de drie-eenheid, het oude raam boven de ingang en oude landkaarten krijgen volgens Martijn een plek in het interieur van het nieuwe gebouw: ,,Daarmee behouden we een stukje van de historie van de school.”

In de nieuw te bouwen Van Harte School opent ook een kinderdagverblijf van Kind & Co Ludens de deuren. Hiermee creëert de school een meer doorgaande lijn vanuit het Kind Centrum gedachtengoed, waarbij leerlingen zich van 0-12 jaar door ontwikkelen op een plek. ,,Het biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om schooldagen te verlengen in samenwerking met de naschoolse opvang. Denk aan huiswerk maken op school of het informeel aanbieden van vaardigheden op het gebied van techniek en ambachten. Het schoolplein wordt ook na schooltijd een fijne plek en wat mij betreft bieden we mogelijkheden voor maatschappelijke activiteiten als lezingen voor volwassenen.”

Een blijvende herinnering in de oude school was het onverwachte overlijden van een leerling. ,,Wat we meemaakten als leerlingen, collega’s en ouders was intens. Hoe we het verdriet vorm gaven was bewonderenswaardig. De herinneringsboom die we plantten, staat nu op de gemeentewerf en krijgt op het nieuwe schoolplein een vast plek.” Naast dit verdriet denkt Martijn terug aan wat hij een mooi afscheidsfeest noemde. ,,Het feest met foodtrucks, optredens en een veiling van spullen die we in school vonden, was bijzonder. Remco Steenman organiseerde in samenwerking met OKEPoP een kinderdisco in de geblindeerde gymzaal. Daarnaast mochten de leerlingen hun naam vereeuwigen op een muur. Al wordt die gesloopt, de stenen worden hergebruikt.”

Tot de oplevering van het nieuwe gebouw huist de Van Harte School in de voormalige Montessori Basisschool Houten aan de Vikingenpoort. ,,De verhuizing vond plaats in anderhalve week rondom de herfstvakantie. Het lukte dankzij de inzet van collega’s, het team, ouders en leerlingen. De leerlingen schoven de ene week de laatjes onder hun tafels vandaan, namen die mee naar huis en schoven ze een week later weer onder hun tafels. Zo raakten zij niets kwijt en het scheelde werk voor het verhuisbedrijf. ,,Oude krijtborden in het gebouw aan de Vikingenpoort werden verwijderd en extra internetvoorzieningen werden aangelegd. Alles hing af van korte lijnen, een goede planning en sterke samenwerking. Het was fijn om te zien dat na de vakantie het onderwijs weer door ging.” Op 14 november overhandigde Martijn de sleutel van de oude school aan het sloopbedrijf. Alles in afwachting van een nieuw gebouw in 2024.