Landelijke actiedagen 30 en 31 januari jl

Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari hebben alle medewerkers van Fectio het werk neergelegd. Solidair met de landelijke staking. Wij realiseren ons dat een staking bij ouders zeker ook een last oplevert. Wij vonden het deze keer wel belangrijk om stil te staan bij de risico’s van een lerarentekort op de kwaliteit van ons onderwijs. En om specifiek in te zoomen op mogelijkheden de kwaliteit toch hoog te houden.

Op donderdagochtend heeft elke school voor een eigen actie-invulling gekozen. Enkele collega’s zijn naar Amsterdam gegaan en hebben onze factsheet (zie startpagina van onze website) gedeeld met politici. Om 12.00u kwamen zo’n 70 medewerkers bijeen op de markt op Het Rond. Daar hebben wij onder andere de factsheet uitgedeeld van Fectio. Donderdagmiddag stond een bijeenkomst gepland voor alle Fectio-medewerkers in de Roskam. In kleinere groepjes werd er gesproken en nagedacht over gevolgen van het algemene lerarentekort en wat wij (leraren, onderwijsondersteunend personeel, directeuren en bestuur) kunnen doen om ondanks dát de kwaliteit hoog te houden. Betrokken, creatief, verbindend, gezellig en oplossingsgericht zijn woorden die bij deze donderdagmiddag pasten.

De vrijdag is op vrijwel alle scholen gebruikt om taken uit te voeren in het kader van de a.s. rapporten en oudergesprekken. Soms thuis, soms gewoon op school.