Jaarverslag Fectio 2019

Via het jaarverslag legt Fectio verantwoording af over haar werk. Het bestaat uit een bestuursverslag waarin aandacht voor de organisatie, de realisatie van onze ambities en de ontwikkelingen op de gebieden onderwijs, kwaliteit, personeel, huisvesting en ict. Daarnaast vindt u in het jaarverslag de jaarrekening: een overzicht van de cijfers en een verantwoording van die cijfers. Elk jaar vóór 1 juli zetten we het nieuwe jaarverslag op deze website. Het jaarverslag 2019 is te vinden op deze website onder het kopje Over KS Fectio > jaarverslag.