Jaarverslag 2021

Via het jaarverslag legt Fectio verantwoording af over haar werk. Het bestaat uit een bestuursverslag waarin aandacht is voor de organisatie, de realisatie van onze ambities en de ontwikkelingen op de gebieden onderwijs, kwaliteit, personeel, huisvesting, en ict. Daarnaast vindt u in het jaarverslag de jaarrekening: een overzicht van de cijfers en een verantwoording van die cijfers. Elk jaar vóór 1 juli zetten we het nieuwe jaarverslag op deze website. Dit jaar voor het eerst hebben we in maart al een jaaroverzicht 2021 gepubliceerd (Jaarverslag 2021 – KSFectio). Hier kunt u het gehele verslag inzien.