Jaarverslag 2018 KS Fectio

Via het jaarverslag legt Fectio verantwoording af over haar werk. Het bestaat uit een bestuursverslag waarin aandacht voor de organisatie, de realisatie van onze ambities en de ontwikkelingen op de gebieden onderwijs, kwaliteit, personeel en huisvesting. Daarnaast vindt u in het jaarverslag de jaarrekening: een overzicht van de cijfers en een verantwoording van die cijfers. Elk jaar vóór 1 juli zetten we het nieuwe jaarverslag op deze website. Vanaf vandaag kunt u het nieuwe jaarverslag, over 2018, vinden op deze website, onder het kopje ‘Over KS Fectio – jaarverslag’.