Inzet extra handen

Fectio heeft tevens de keuze gemaakt gelden van Passend Onderwijs te gaan inzetten voor extra ondersteuning in de groepen. Deze maand voeren de scholen sollicitatiegesprekken met een aantal onderwijsassistenten. Vanaf 1 maart zullen deze assistenten ingezet worden op de scholen om de extra en intensieve ondersteuning van specifieke leerlingen te kunnen waarmaken. Het doel is dan om leerlingen in staat te stellen om door die tijdelijke extra ondersteuning weer aan het reguliere programma mee te kunnen doen. De onderwijs-assistent wordt in haar taken aangestuurd door de intern begeleider.
Daarnaast worden gelden vrijgemaakt voor coaching van leerkrachten op het gebied van gedrag- en leesproblemen. Wij zien coaching als directe vorm van deskundigheidsbevordering. Met de keuze voor coaching willen we de kwaliteit van het handelen van de leerkracht vergroten.

Een derde keuze is het aanstellen van een gedragsspecialist, bovenschools, voor probleemanalyse en co-teaching. De aanstelling is in eerste instantie voor een beperkt aantal uur. De gemaakte keuzes zullen halfjaarlijks worden geëvalueerd. We willen vooral het handelen van de leerkracht versterken en niet inzetten op onbeperkte specialistische ondersteuning.