Interview met twee vertrekkende leden Raad van Toezicht

Per dit schooljaar hebben twee leden van de Raad van Toezicht, Jos Brink en Pascal van de Ven, afscheid genomen van Fectio. In de jaren die zij in de RvT hebben gezeten, hebben zij een duidelijke verandering waargenomen. Onderstaand een samenvatting uit het gehouden interview:

“Fectio is van een werkende organisatie gegroeid naar een lerende organisatie”, merkt Pascal van de Ven op. “Er is meer rust in de organisatie ontstaan”, vult Jos Brink aan. Beiden halen terug dat Fectio 5 jaar geleden een organisatie was waar vooral heel hard werd gewerkt om alles gedaan te krijgen. Wat zij nu zien is een zelfsturende organisatie.

Fectio is geprofessionaliseerd, de gesloten cultuur is vrij snel veranderd in een open cultuur waar samen wordt geleerd.
Pascal en Jos zijn tevreden over deze cultuuromslag die Fectio nu de ruimte biedt om verder te ontwikkelen. Pascal gunt Fectio vooral het lef om te investeren, om iets nieuws te starten. Voor Jos is het streven naar een voorspelbare Fectio-kwaliteit een toekomstwens.

Mobiliteit is voor hen daarbij het sleutelwoord, een brug naar een nieuwe wereld. Organisatie-denken is nodig, het inzetten van kwaliteiten van medewerkers om synergie te bereiken: 1 + 1 = 3. Mobiliteit is voor Pascal en Jos niet persé gericht op een hogere of andere functie. Een leerkracht kan ook op basis van zijn/haar kwaliteiten gevraagd worden naar een andere school over te stappen. Mobiliteit is geen overplaatsing meer, het negatieve gevoel moet eraf.