Inspectiebezoek bij De Zevensprong

Op dinsdag 14 december jl kreeg de Zevensprong bezoek van de inspectie voor het onderwijs. De inspectie heeft door middel van gesprekken met leerlingen, teamleden, intern begeleider en directeur en door het bezoeken van groepslessen informatie op de volgende ‘standaarden’ opgehaald:

aanbod / zicht op ontwikkeling / didactisch handelen / onderwijstijd / afsluiting / veiligheid / schoolklimaat / resultaten / sociaal-maatschappelijke competenties / visie, ambities en doelen / uitvoering en kwaliteitscultuur / evaluatie, verantwoording en dialoog.

Vorig jaar kreeg De Zevensprong voor de standaard ‘zicht op ontwikkeling’ nog geen voldoende. De inspectie wilde dat De Zevensprong beter leerde analyseren en plannend vooruit kijken; daarbij moest uitgegaan worden van hoge verwachtingen van de leerlingen. De Zevensprong heeft hier een jaar lang keihard aan gewerkt door middel van onder andere de invoering van Focus PO.

Afgelopen dinsdag werd het harde werken beloond. De Zevensprong heeft nu ook voor de pijler Zicht op ontwikkeling een voldoende gekregen! De inspecteurs waren enthousiast over het reflecterend vermogen van het team en de integratieve wijze waarop dit succes tot stand is gekomen. Hiermee is De Zevensprong weer terug op het niveau van basiskwaliteit.

Bij deze feliciteren we het hele team van De Zevensprong met dit mooie resultaat!!!