Inspectie beoordeelt De Vonk met ‘goed’

Na een (in)spannende onderzoeksdag op dinsdag 7 juni concluderen de onderwijsinspecteurs: Het onderwijs op De Vonk verdient de beoordeling GOED! Op vrijwel alle standaarden laat de school eigen aspecten van kwaliteit zien: goede lessen, goede ondersteuning van de leerlingen, een professionele cultuur en doelgericht handelen op alle niveaus. ‘Jullie mogen trots zijn op het resultaat’, benadrukken de inspecteurs.
Een onderzoek naar de waardering Goed is aangevraagd door het bestuur van KS Fectio. Op basis van een breed documentonderzoek besloot de inspectie dat er voldoende grond was de school te bezoeken. Tijdens het onderzoek op school zijn er lesobservaties gedaan en gesprekken gevoerd, met ouders, kinderen, het team en directie. Aan het einde van de dag presenteerden de inspecteurs hun bevindingen.

Over ongeveer zes weken is het onderzoeksrapport beschikbaar en openbaar. Op de website van De Vonk is het rapport dan ook na te lezen.

De inspectie heeft dit onderzoek gedaan in de periode waarin het ook een bestuursonderzoek deed. De uitkomsten dan dat onderzoek verwachten we binnenkort.