Het nieuwe Fectio-logo

Sinds augustus jl. hanteren we Fectiobreed het nieuwe logo. Wij menen dat dit nieuwe logo goed weergeeft waar Fectio anno 2017 en verder voor staat. Het logo straalt beweging en ontwikkeling uit maar ook rust. Blauw voor beweging en grijs voor rust. Twee elementen die belangrijk zijn om goed onderwijs te kunnen geven. Het logo drukt plezier uit. Spel, samenwerken en verbinden. Allemaal elementen die belangrijk zijn. De drie speelt een belangrijke rol. En nooit drie apart maar samen drie.
Het beeld blijft een geheel. Het drukt onze drie kernwaarden uit:
  • vertrouwen is verbonden met vieren, verbinden en gedeelde verantwoordelijkheid
  • ontwikkeling is verbonden met vooruitstrevendheid en toekomstgericht onderwijs
  • respect is verbonden met je thuis voelen en veilig talenten ontwikkelen (voor jong en oud)
En als belangrijkste wel de verwijzing naar de pedagogische driehoek: kind, ouders en school.
Het logo geeft goed aan wat we willen en wie we zijn. We hopen dat het ons de komende jaren verder inspireert. Inspiratie  die wellicht leidt tot meer bijzondere daden.